Office

Velkommen

Advokatfirmaet holder til i gågaten, nærmere bestemt i Storgaten 39 i Egersund, men har filial både i Lund og i Sokndal.

Vi driver alminnelig praksis og kan tilby kvalifisert juridisk bistand innenfor de aller fleste rettsområder. Les mer om dette under ”Tjenester”.

De senere årene har vi også hatt en markert oppgang i omsetning av eiendommer. Dersom du ønsker å selge bolig, næringseiendom eller fritidseiendom, ta kontakt med oss for et godt tilbud. Se for øvrig ”Eiendomsmegling”.

Det vil som regel lønne seg å kontakte en advokat tidlig i en tvist, konflikt eller ved behov for juridisk bistand. Ved første konsultasjon hos oss kan du på forespørsel få en fast pris eller et prisoverslag for den bistand du har behov for. Dersom den første konsultasjonen ikke medfører at det opprettes sak, betaler du ingenting.

I mange saker vil forsikringsselskapet ditt, fagforeningen eller andre organisasjoner du er medlem i dekke utgiftene til advokat. Dette er muligheter som vi vil avklare for deg. Vårt kontor er også regionens NAF-advokat.

Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke dine utgifter til advokathjelp. Fri rettshjelp kan du få hvis din inntekt og formue er under bestemte grenser. Henvend deg til vårt kontor for nærmere informasjon.

 

Velkommen til oss!

Drevet av eZ publish® åpen kildekode innholdshåndteringssystem og utviklingsmiljø. Layout: DesignStrek. Powered by Inobix. Copyright: Advokatene Stokkeland, Sørensen & Skjefrås 2012.