top of page

Strafferett

Er du anklaget for å ha begått en straffbar handling, kan du få oppnevnt forsvarer av det offentlige. Adv. Espen Andersen er fast forsvarer, et verv som har vært knyttet til kontoret i over 20 år.

 

Har du vært offer for en straffbar handling, kan du få oppnevnt  bistandsadvokat av det offentlige. Dette gjelder blant annet saker vedrørende seksuelle overgrep, vold i familierelasjoner og besøksforbud i eget hjem. Adv. Merete Bjørkelund er fast bistandsadvokat.

 

         

bottom of page