top of page

Fast eiendoms rettsforhold

 Våre advokater har høy kompetanse om faste eiendommers rettsforhold som f.eks. eiendomsrett, leie, jordskifte, rettigheter og servitutter. 

 

Vi bistår deg enten du er eier eller rettighetshaver gjennom hele prosessen fra en vurdering av dine rettigheter til tvisteløsning.

Vi bidrar også med overdragelse og salg av eiendom. Kontoret har flere godkjente eiendomsmeglere.

Kostnader knyttet til tvister som omhandler eiendom vil ofte være dekket av dine forsikringer. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon!

bottom of page