top of page

Lars Martin Ramsland

Adv Stokkeland portrett Lars Martin Rams

Lars Martin Ramsland er født i 1957. I 1980 fullførte han lærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. I 1996 avla han juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo med spesialfag barnerett og arbeidsrett. 

I 1999 begynte Ramsland som advokatfullmektig hos advokat Ludvigsen før han i 2001 startet hos Stokkeland Advokat.

I dag kombinerer Ramsland læreryrket og advokatvirksomhet. Han er fagansvarlig for eiendomsmegling, offentlig bostyrer ved konkurs og dødsbo. Han er godkjent rettsmekler og kan bistå i meklingsprosesser.

bottom of page