top of page

Erstatningsrett

Har du blitt påført personskade? Da kan du ha krav på erstatning. Vi bistår deg som er voldsoffer, har vært utsatt for en trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade eller annen personskade. Vi foretar egne beregninger av dine erstatningskrav.

Har du krav på erstatning, vil du normalt også få dekket advokatutgifter. I mange tilfeller vil det også være rettshjelpsdekning gjennom forsikringsordninger. Fri rettshjelp vil også være mulighet dersom inntektsgrensen er oppfylt.

 Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

bottom of page