top of page

Barnerett

Vi hjelper deg med de rettslige utfordringer du som forelder kan møte i saker som angår dine barn.

 

Vi bistår ved spørsmål knyttet til bosted og samvær etter samlivsbrudd. I disse sakene kan det på visse vilkår innvilges fri rettshjelp.

Våre advokater har omfattende erfaring med barnevernssaker i fylkesnemnd og domstol. I barnevernssaker har den private part alltid fri sakførsel. 

bottom of page