top of page

Espen Andersen

Espen Andersen.jpg

Espen Andersen født i 1982 har grunnfag i sosiologi, og oppnådde i 2008 master i rettsvitenskap. Samme høst begynte han som advokatfullmektig ved kontoret.

Andersen har omfattende erfaring innenfor de fleste rettsområder. Han er fast forsvarer for Sør-Rogaland Tingrett og Gulating lagmannsrett og har strafferett som sitt spesialfelt.

Espen Andersen er daglig leder i Stokkeland-Advokat DA, nestleder i Egersunds IK og aktiv i kulturlivet i Egersund.

bottom of page