top of page

Merete Bjørkelund

Adv Stokkeland portrett Merete Bjørelund

Merete Bjørkelund er cand.jur fra Universitet i Bergen i 1999. Fra Høgskolesenteret i Rogaland har hun i tillegg to år med økonomi og administrative fag.

 

Bjørkelund har tidligere arbeidet i trygdeetaten og skatteetaten, før hun i 2005 begynte som advokatfullmektig. Hun har arbeidet som advokat siden 2007, og ved vårt kontor fra 2011.

 

Bjørkelund er fast bistandsadvokat ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

 

Som resten av advokatene ved vårt advokatkontor arbeider Merete innen de fleste rettsområder. Hun har dessuten særlig kompetanse innen forsikring og personskadeerstatning.   

bottom of page