top of page

Asbjørn Stokkeland

Adv Stokkeland portrett Asbjørn Stokkela

Asbjørn Stokkeland er født i 1951 og har juridisk embetseksamen fra 1978. Stokkeland har arbeidet som advokat siden 1980. 

 

I årene 2001-2021 var han fast forsvarer ved Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett.

 

I dag er Asbjørn Stokkeland NAF-advokat, godkjent advokatmekler og han har en rekke styreverv i regionale selskaper.

 

Stokkeland har særlig interesse for faste eiendoms rettsforhold, men jobber i likhet med resten av advokatene ved vårt kontor innenfor de aller fleste rettsområder.

bottom of page